• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

“HRM Advies & Support voor Iedereen”         

Professionalisering van uw HRM Beleid:

HRM is voor ons, het beste uit mensen halen,  persoonlijke doorontwikkeling en het optimaal benutten van kwaliteiten, competenties en mogelijkheden van mensen! Goed werknemer- en werkgeverschap gaan daarbij “hand in hand”, dat is onze Visie!. Het nieuwe werken en het nieuwe leiderschap betekent samenwerken en bedrijfsdoelstellingen realiseren op basis van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Wij initiëren, ontwikkelen en implementeren, samen met u en voor u, een maatwerk HRM visie en instrumentarium gericht op Strategie, Beleid, Beheer & Uitvoering binnen uw organisatie. Wij staan daarbij uw “eigen HRM medewerkers” met raad en daad bij, om uw HRM beleid verder te professionaliseren.

Performance Management & de HRM Cyclus.

De toegevoegde waarde van alle medewerkers voor de organisatie is een absolute must om succesvol te kunnen zijn als bedrijf voor nu en in de toekomst. Medewerkers van vandaag willen ook graag hierop geëvalueerd en beoordeeld worden. Performance Management is het maken van concrete doelstellingsafspraken, het monitoren en bijsturen hiervan en het meten, beoordelen en belonen van de uiteindelijke resultaten. Wij hebben hiervoor een aantal performance management systemen doorontwikkeld, welke op maat gemaakt worden voor uw organisatie en uitgevoerd worden op basis van de jaarlijkse HRM gesprekscyclus. Deze houdt in: het jaarlijks voeren van een planningsgesprek, functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. De opzet, uitvoering en het format hiervoor leggen we met u en uw medewerkers vast, in een beleidsnotitie “Performance Management” en een praktisch HRM Cyclus document. Belangrijke gespreksthema’s hierbij zijn zelf- en doorontwikkeling (opleiding / training / coaching) en de invulling van de randvoorwaarden door de organisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij komen graag met u in contact.

Beloning & Arbeidsvoorwaarden.

“Rechtvaardigheid en billijkheid” zijn de belangrijkste begrippen, die van toepassing moeten zijn op het beloningsgebouw en de arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie. Het streven is “marktconform” belonen, indien de bedrijfseconomische resultaten dit mogelijk maken . Wij hebben inmiddels veel expertise opgebouwd in het opzetten van transparante functie- en beloningsgebouwen, gebaseerd op performance management. Wij werken bij  functieclassificatie & functiegebouwen samen met specialisten (o.a. HAY) en kunnen daardoor ook benchmark onderzoeken doen. Wij hebben veel ervaring met Harmonisatie & innovatie van arbeidsvoorwaarden (P&O handboeken; bedrijfsreglementen; Arbo- / huishoudelijke reglementen). Laat u informeren over de mogelijkheden!

Opleiding, Training & Coaching, Mediation.

Een “Huis HRM-er” die eveneens opleidingen & trainingen kan verzorgen binnen uw organisatie. Dit doen we inmiddels al vele jaren bij een groot aantal opdrachtgevers, met name op het gebied van : Coachend Leiderschap, Verandermanagement, HRM & Performance Management, Communicatie & Gesprekstechnieken, Medezeggenschap (Bestuurders / OR).

Wij hebben ook een bijzondere leergang ontwikkeld voor het MT / Management binnen uw organisatie. Dit onder de titel: Management & Organisatie op de juiste Koers en in de juiste Toon …”. Deze leergang kent een 8-tal modules die op maat gemaakt worden voor uw organisatie en management. Vervolgens begeleiden wij de toepassing van het geleerde in de praktijk op basis van job-/fieldcoaching.

De kracht van onze opleidingen zit hem in het vertrouwen en de bekendheid met uw organisatie en mensen, als “uw huis-HRM-er”, en het met respect omgaan met de kracht van kwetsbaarheid bij persoonlijke ontwikkeling en coaching.

Mediation: Wij zijn professioneel opgeleid tot Mediator en hebben veel ervaring met conflictmanagement en mediation. We werken conform de NMI (thans MfN) richtlijnen en modelovereenkomsten.   

Wij zijn niet alwetend of al kunnend,  maar samen komen we een heel eind ……..! Informeer naar ons concept!

Werving, Selectie & HFMTalentindex Assessment.

Wij hebben zeer veel ervaring met het verzorgen van volledige Werving & Selectie procedures voor onze vaste klanten & opdrachtgevers. Het "state of the art" online assessment programma van HFMTalentindex ondersteunt ons bij het professionaliseren van Selectie, Talentmanagement & Persoonlijke Ontwikkelingsprogramma's. Wij hebben de Assessment licentie voor het volledige HFMTalentindex programma en zijn gecertificeerd opgeleid en licentiehouder van HFMTalentindex. Mogen wij u bijstaan in uw zoektocht naar de juiste talenten voor uw organisatie? Voorbeeld Select Assessment